244/2016 Sb. - Nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky
ikona P
Číslo předpisu 244/2016 Sb.
Částka 96
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 18. 5. 2016
Rozeslán dne 29. 7. 2016
Platnost od 29. 7. 2016
Účinnost od 29. 7. 2016
Platnost do 31. 12. 2021
Provádí předpis 242/2016 Sb.
Novelizován předpisem 323/2018 Sb.
Zrušen předpisem 333/2021 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 242/2016 Sb., celní zákon.
Nařízením vlády se provádějí některá ustanovení celního zákona č. 242/2016 Sb. v oblasti statistiky.
§5 - Přechodné ustanovení