421/2012 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona
ikona P
Číslo předpisu 421/2012 Sb.
Částka 154
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 23. 11. 2012
Rozeslán dne 5. 12. 2012
Platnost od 5. 12. 2012
Účinnost od 1. 1. 2013
Platnost do 28. 7. 2016
Ruší předpis 171/2011 Sb.
Provádí předpis 13/1993 Sb.
Novelizován předpisem 35/2015 Sb.
Zrušen předpisem 242/2016 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 13/1993 Sb., celní zákon.
Vyhláškou Ministerstva financí se provádějí některá ustanovení celního zákona, zejména

  • způsob provádění osobní prohlídky,
  • podmínky řízení o přidělení celně schváleného určení prováděného mimo celní prostor a výše nákladů za provedení tohoto řízení,
  • doplňující náležitosti celního prohlášení pro celní a daňové účely,
  • stanoví se vzor celního prohlášení pro osoby požívající výsad a imunit, a další vzory a
  • stanoví se operace, při kterých může být celní a daňový dluh zajištěn soubornou jistotou.

Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 171/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, se zrušuje.

Účinnost 1.1.2013.