410/2003 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 196/2003 Sb., o stanovení preferenčních sazeb cla a preferenčních celních kvót pro dovoz některých zpracovaných zemědělských výrobků pocházejících z EU
ikona P
Číslo předpisu 410/2003 Sb.
Částka 134
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 26. 11. 2003
Rozeslán dne 1. 12. 2003
Platnost od 1. 12. 2003
Účinnost od 1. 12. 2003
Platnost do 30. 6. 2003
Novelizuje předpis 196/2003 Sb.
Zrušen předpisem 196/2003 Sb., 242/2016 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády č. 196/2003 Sb., o stanovení preferenčních sazeb cla a preferenčních celních kvót pro dovoz některých zpracovaných zemědělských výrobků pocházejících z Evropské unie.
Změny v ustanoveních:

  • v §1 odst. 1, 2 a 3 se slova ", nestanoví-li toto nařízení jinak" zrušují,
  • §3 se zrušuje,
  • Příloha č. 4 se zrušuje.

Účinnost změn 1.12.2003.