430/2004 Sb. - Celní zákon - úplné znění zákona č. 13/93 Sb.
Číslo předpisu 430/2004 Sb.
Částka 141
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 15. 12. 1992
Rozeslán dne 4. 1. 2002
Platnost od 4. 1. 2002
Účinnost od 1. 7. 2002
Platnost do 28. 7. 2016
Úplné znění pr. př. 13/1993 Sb.
Zrušen předpisem 242/2016 Sb.
Anotace

Vyhlášení úplného znění zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, jak vyplývá z pozdějších změn.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, jak vyplývá z pozdějších změn, naposledy provedených zákonem č. 187/2004 Sb.