245/2016 Sb. - Vyhláška k provedení některých ustanovení celního zákona
ikona P
Číslo předpisu 245/2016 Sb.
Částka 96
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 13. 7. 2016
Rozeslán dne 29. 7. 2016
Platnost od 29. 7. 2016
Účinnost od 29. 7. 2016
Provádí předpis 242/2016 Sb.
Novelizován předpisem 106/2019 Sb., 324/2019 Sb., 610/2020 Sb., 358/2021 Sb., 312/2022 Sb., 51/2024 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 242/2016 Sb., celní zákon.
Vyhláškou Ministerstva financí se provádějí některá ustanovení celního zákona č. 242/2016 Sb.