200/2007 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 199/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona a kterou se zrušují některé vyhlášky upravující osvobození od dovozního cla a nepreferenční původ zboží, ve znění vyhlášky č. 200/2005 Sb. a vyhlášky č. 411/2006 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 200/2007 Sb.
Částka 64
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 23. 7. 2007
Rozeslán dne 1. 8. 2007
Platnost od 1. 8. 2007
Účinnost od 1. 8. 2007
Platnost do 30. 6. 2011
Novelizuje předpis 199/2004 Sb.
Zrušen předpisem 171/2011 Sb., 242/2016 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 199/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona a kterou se zrušují některé vyhlášky upravující osvobození od dovozního cla a nepreferenční původ zboží.
Změny:

  • V příloze č. 1 části IV. dílu A vyhlášky č. 199/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona a kterou se zrušují některé vyhlášky upravující osvobození od dovozního cla a nepreferenční původ zboží, vkládá nový přídavný kód R011, který zní:
    "R011 Snížená sazba daně se uplatňuje u zboží: "Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo podobných tvarech; dřevěné štěpky nebo třísky; piliny a dřevěný odpad a zbytky, též aglomerované do polen, briket, pelet nebo podobných tvarů" - číselný kód Harmonizovaného systému 4401".

Účinnost změn 1.8.2007.