317/2010 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi ČR a ostatními členskými státy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 317/2010 Sb.
Částka 117
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Českého statistického úřadu
Přijat dne 5. 11. 2010
Rozeslán dne 24. 11. 2010
Platnost od 24. 11. 2010
Účinnost od 1. 1. 2011
Platnost do 28. 7. 2016
Novelizuje předpis 201/2005 Sb.
Zrušen předpisem 242/2016 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství.
Změny v ustanoveních:

  • §4 (změny),
  • §5 včetně poznámky pod čarou č. 9 - nové znění,
  • §6, §7 (změny),
  • §8 - nové znění,
  • Příloha č. 1 včetně poznámek pod čarou č. 15 až 17 - nové znění,
  • v příloze č. 2 (změny),
  • Příloha č. 3 včetně poznámek pod čarou č. 22 až 28 - nové znění,
  • Příloha č. 4 - nové znění,
  • Příloha č. 5 včetně poznámek pod čarou č. 29 až 34 - nové znění,
  • Příloha č. 6 včetně poznámky pod čarou č. 35 - nové znění.

Čl. II - Přechodné ustanovení
Při vyhotovení a opravách výkazů pro Intrastat za referenční období přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se postupuje podle vyhlášky č. 201/2005 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Účinnost změn 1.1.2011.