563/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi ČR a ostatními členskými státy Evropských společenství
ikona P
Číslo předpisu 563/2006 Sb.
Částka 183
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Českého statistického úřadu
Přijat dne 12. 12. 2006
Rozeslán dne 22. 12. 2006
Platnost od 22. 12. 2006
Účinnost od 1. 1. 2007
Platnost do 27. 7. 2016
Novelizuje předpis 201/2005 Sb.
Zrušen předpisem 242/2016 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství.
Změny v ustanoveních:

  • §2 včetně poznámek pod čarou č. 3 a 4 - nové znění,
  • §5 (změny),
  • v příloze č. 1, č. 3, č. 5 a č. 6 (změny).

Účinnost změn 1.1.2007.