322/2003 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 322/2003 Sb.
Částka 107
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 6. 7. 2003
Rozeslán dne 30. 9. 2003
Platnost od 30. 9. 2003
Účinnost od 1. 10. 2003
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodů 51, 52, 106 a 108 nabývají účinnosti dnem 1.1.2004.
Platnost do 28. 7. 2016
Opraven předpisem REG 03120001
Novelizuje předpis 337/1992 Sb., 588/1992 Sb., 13/1993 Sb.
Novelizován předpisem 323/2003 Sb., 237/2004 Sb., 238/2004 Sb., 281/2009 Sb.
Zrušen předpisem 242/2016 Sb.