333/2021 Sb. - Nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky
ikona P
Číslo předpisu 333/2021 Sb.
Částka 145
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 23. 8. 2021
Rozeslán dne 13. 9. 2021
Platnost od 13. 9. 2021
Účinnost od 1. 1. 2022
Ruší předpis 244/2016 Sb., 323/2018 Sb.
Provádí předpis 242/2016 Sb.
Novelizován předpisem 442/2023 Sb.
Prováděn předpisem 498/2021 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 242/2016 Sb., celní zákon.

Předmět úpravy

Nařízením vlády se provádějí některá ustanovení celního zákona v oblasti statistiky.
§5 - Přechodné ustanovení

§6 - Zrušovací ustanovení.