35/1993 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
ikona P
Číslo předpisu 35/1993 Sb.
Částka 10
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon ČNR
Přijat dne 21. 12. 1992
Rozeslán dne 30. 12. 1992
Platnost od 30. 12. 1992
Účinnost od 1. 1. 1993
Opraven předpisem REG 933802
Novelizuje předpis 531/1990 Sb., 337/1992 Sb., 586/1992 Sb., 13/1993 Sb.
Novelizován předpisem 281/2009 Sb., 456/2011 Sb., 242/2016 Sb.