201/2005 Sb. - Vyhláška o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi ČR a ostatními členskými státy Evropských společenství
ikona P
Číslo předpisu 201/2005 Sb.
Částka 73
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Českého statistického úřadu
Přijat dne 18. 5. 2005
Rozeslán dne 26. 5. 2005
Platnost od 26. 5. 2005
Účinnost od 1. 7. 2005
Platnost do 28. 7. 2016
Opraven předpisem REG 08135001
Ruší předpis 200/2004 Sb.
Provádí předpis 13/1993 Sb.
Novelizován předpisem 563/2006 Sb., 393/2008 Sb., 317/2010 Sb., 247/2016 Sb.
Zrušen předpisem 242/2016 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 13/1993 Sb., celní zákon.
Vyhláška Českého statistického úřadu a Ministerstva financí upravuje

  1. v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství náležitosti dokladu pro statistické účely, jakož i rozsah údajů pro vedení statistiky o dováženém a vyváženém zboží v rámci obchodu se třetími zeměmi,
  2. v návaznosti na přímo použitelný předpis Společenství způsob sdělení údajů o zboží, které je předmětem obchodu mezi členskými státy Společenství,
  3. v návaznosti na přímo použitelný předpis Společenství doklad používaný pro sdělení údajů o obchodu mezi členskými státy.

Zrušuje se vyhláška č. 200/2004 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství.

Účinnost 1.7.2005.