431/2012 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 431/2012 Sb.
Částka 157
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 26. 11. 2012
Rozeslán dne 7. 12. 2012
Platnost od 7. 12. 2012
Účinnost od 1. 1. 2013
Novelizuje předpis 501/2006 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

  • Změny jsou provedeny v ustanoveních §21 a §26.

Účinnost změn 1.1.2013.