68/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
ikona P
Číslo předpisu 68/2007 Sb.
Částka 31
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 7. 3. 2007
Rozeslán dne 4. 4. 2007
Platnost od 4. 4. 2007
Účinnost od 4. 4. 2007
Platnost do 31. 12. 2023
Novelizuje předpis 183/2006 Sb.
Zrušen předpisem 283/2021 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Změna:

  • v §15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), se písmeno e) zrušuje a současně se zrušuje čárka na konci písmene d).

Účinnost změn 4.4.2007.