20/2011 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 20/2011 Sb.
Částka 7
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 31. 1. 2011
Rozeslán dne 11. 2. 2011
Platnost od 11. 2. 2011
Účinnost od 15. 3. 2011
Platnost do 30. 6. 2023
Novelizuje předpis 501/2006 Sb.
Zrušen předpisem 283/2021 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
Změna:

  • v §26 vyhlášky se slova "§24a odst. 2 písm. a), §24a odst. 3 písm. a)," nahrazují slovy "§24a odst. 2 a 3,".

Účinnost změn 15.3.2011.