91/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 91/2016 Sb.
Částka 36
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 3. 3. 2016
Rozeslán dne 31. 3. 2016
Platnost od 31. 3. 2016
Účinnost od 15. 4. 2016
Novelizuje předpis 61/1988 Sb., 455/1991 Sb., 22/1997 Sb., 183/2006 Sb.
Novelizován předpisem 283/2021 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a změna některých dalších zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §4, §7, §11 (změny),
  • §11b - nové znění,
  • Poznámky pod čarou č. 12 až 14 se zrušují,
  • vkládá se nový §11d,
  • §18a, §19a (změny).

Čl. II - Přechodné ustanovení

 • Změna v §3 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).
 • Změna v §40 odst. 5 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.
 • Změna v §196 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).