146/2008 Sb. - Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
ikona P
Číslo předpisu 146/2008 Sb.
Částka 46
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 9. 4. 2008
Rozeslán dne 29. 4. 2008
Platnost od 29. 4. 2008
Účinnost od 14. 5. 2008
Platnost do 31. 12. 2023
Provádí předpis 183/2006 Sb.
Novelizován předpisem 251/2018 Sb.
Zrušen předpisem 283/2021 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva dopravy stanoví rozsah a obsah projektové dokumentace pro letecké stavby, pro stavby drah a na dráze včetně zařízení na dráze, stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací.
§3 - Přechodné ustanovení
Tato vyhláška se nevztahuje na projektovou dokumentaci zpracovanou před dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Účinnost 14.5.2008.