20/2012 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
ikona P
Číslo předpisu 20/2012 Sb.
Částka 6
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 9. 1. 2012
Rozeslán dne 20. 1. 2012
Platnost od 20. 1. 2012
Účinnost od 1. 2. 2012
Platnost do 30. 6. 2023
Novelizuje předpis 268/2009 Sb.
Zrušen předpisem 283/2021 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
Změny v ustanoveních:

  • §3, §11, §13, §14, §20, §26, §34, §43, §44, §47, §50, §53 (změny),
  • vkládá se nový §53a "Stavby pro skladování přípravků a prostředků na ochranu rostlin" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 30.

Čl. III - Přechodné ustanovení
U staveb, pro které byla projektová dokumentace zpracovaná před účinností této vyhlášky, se postupuje podle dosavadní právní úpravy.

Účinnost změn 1.2.2012.