503/2006 Sb. - Vyhláška o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
ikona P
Číslo předpisu 503/2006 Sb.
Částka 163
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 10. 11. 2006
Rozeslán dne 28. 11. 2006
Platnost od 28. 11. 2006
Účinnost od 1. 1. 2007
Platnost do 31. 12. 2023
Opraven předpisem REG 18035001
Provádí předpis 183/2006 Sb.
Novelizován předpisem 63/2013 Sb., 66/2018 Sb.
Zrušen předpisem 283/2021 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
PŘEDMĚT ÚPRAVY

 1. Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj upravuje obsahové náležitosti
  1. žádosti o územně plánovací informaci,
  2. žádostí o vydání jednotlivých druhů územních rozhodnutí a jejich příloh,
  3. informace o záměru v území a o podání žádosti o vydání územního rozhodnutí,
  4. jednotlivých druhů územních rozhodnutí,
  5. informace o návrhu výroku rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení,
  6. oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu.
 2. Tato vyhláška dále upravuje náležitosti obsahu
  1. veřejnoprávní smlouvy, kterou se nahrazuje územní rozhodnutí,
  2. územního opatření o stavební uzávěře,
  3. územního opatření o asanaci území.

Účinnost 1.1.2007.