19/2023 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 19/2023 Sb.
Částka 10
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 11. 1. 2023
Rozeslán dne 23. 1. 2023
Platnost od 23. 1. 2023
Účinnost od 24. 1. 2023
Novelizuje předpis 406/2000 Sb., 458/2000 Sb., 183/2006 Sb., 165/2012 Sb., 382/2021 Sb.
Novelizován předpisem 283/2021 Sb.
Anotace

Změny §2, §3, §5, §12a, §19d, §23, §28, §91 a §98a zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích.

Změny zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

Změna Čl. II zákona č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie.

Změny zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie.

Čl. V - Přechodná ustanovení.

Změny §7 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.