312/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 312/2019 Sb.
Částka 133
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 31. 10. 2019
Rozeslán dne 28. 11. 2019
Platnost od 28. 11. 2019
Účinnost od 1. 2. 2020
Novelizuje předpis 254/2001 Sb., 183/2006 Sb.
Novelizován předpisem 283/2021 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

Změny:

  • Změna zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Změny v ustanoveních:

Čl. II - Přechodná ustanovení

  • Změna zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

Změny v ustanoveních:

Čl. IV - Přechodná ustanovení