169/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 169/2018 Sb.
Částka 86
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 18. 7. 2018
Rozeslán dne 16. 8. 2018
Platnost od 16. 8. 2018
Účinnost od 31. 8. 2018
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 31.8.2018, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 6, pokud jde o §2e, které nabývá účinnosti 1.8.2019, a s výjimkou části páté, která nabývá účinnosti 1.9.2018.
Novelizuje předpis 266/1994 Sb., 13/1997 Sb., 183/2006 Sb., 184/2006 Sb., 416/2009 Sb.
Novelizován předpisem 283/2021 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.

Změny:

  • Změna zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů.

Změny v ustanoveních:

Čl. II - Přechodná ustanovení

  • Změna v §5 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
  • Změna zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Změny v ustanoveních:

  • Změna v §10 odst. 5 zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů.
  • Změny v §96b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů - účinnost od 1.9.2018.