239/2017 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa
ikona P
Číslo předpisu 239/2017 Sb.
Částka 87
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 28. 7. 2017
Rozeslán dne 9. 8. 2017
Platnost od 9. 8. 2017
Účinnost od 1. 1. 2018
Platnost do 31. 12. 2023
Ruší předpis 433/2001 Sb.
Provádí předpis 183/2006 Sb.
Zrušen předpisem 283/2021 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Předmět úpravy

  1. Vyhláška Ministerstva zemědělství stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa, kterými jsou stavby lesních cest, stavby na ostatních trasách pro lesní dopravu, stavby hrazení bystřin a strží a stavby pro úpravu vodního režimu lesních půd.
  2. Stanovené technické požadavky platí bez ohledu na to, zda se stavba pro plnění funkcí lesa nachází v lese.

§8 - Přechodné ustanovení
§9 - Zrušovací ustanovení