191/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 191/2008 Sb.
Částka 61
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 7. 5. 2008
Rozeslán dne 3. 6. 2008
Platnost od 3. 6. 2008
Účinnost od 3. 6. 2008
Platnost do 31. 12. 2023
Novelizuje předpis 183/2006 Sb.
Zrušen předpisem 283/2021 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Změny v ustanoveních:

  • §4, §103, §107, §117, §187 (změny),
  • §188 včetně poznámky pod čarou č. 56a - nové znění,
  • vkládá se nový §188a,
  • vkládá se nový §189a.

Čl. II - Přechodné ustanovení
Řízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Účinnost změn 3.6.2008.