34/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 34/2005 Sb.
Částka 7
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 5. 1. 2005
Rozeslán dne 18. 1. 2005
Platnost od 18. 1. 2005
Účinnost od 1. 2. 2005
Platnost do 31. 12. 2006
Novelizuje předpis 82/1993 Sb.
Zrušen předpisem 108/2006 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče.
Změny v ustanoveních:

  1. V §1 odst. 1 písm. b) bodu 1 se částka "51 Kč" nahrazuje částkou "56 Kč".
  2. V §1 odst. 1 písm. b) bodu 2 se částka "60 Kč" nahrazuje částkou "65 Kč".
  3. V §1 odst. 1 písm. b) bodu 3 se částka "73 Kč" nahrazuje částkou "78 Kč".
  4. V §1 odst. 1 písm. c) bodu 1 se částka "63 Kč" nahrazuje částkou "66 Kč".
  5. V §1 odst. 1 písm. c) bodu 2 se částka "37 Kč" nahrazuje částkou "39 Kč".
  6. V §13 se za slova "rozhlasovou anténou" vkládají slova ", s výjimkou rozvodu a provozu kabelové televize".
  7. V §18 odst. 3 větách druhé a třetí se částka "310 Kč" nahrazuje částkou "325 Kč", ve větě druhé se částka "180 Kč" nahrazuje částkou "190 Kč" a ve větě čtvrté se částka "138 Kč" nahrazuje částkou "152 Kč".
  8. V §18 odst. 5 se částka "106 Kč" nahrazuje částkou "112 Kč".
  9. V §18 odst. 9 se za slova "rozhlasovou anténou" vkládají slova ", s výjimkou rozvodu a provozu kabelové televize," a částka "286 Kč" se nahrazuje částkou "310 Kč".

Účinnost změn 1.2.2005.