82/1993 Sb. - Vyhláška o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče
ikona P
Číslo předpisu 82/1993 Sb.
Částka 23
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 19. 2. 1993
Rozeslán dne 26. 2. 1993
Platnost od 26. 2. 1993
Účinnost od 1. 1. 1993
Platnost do 30. 12. 2006
Novelizuje předpis 149/1988 Sb.
Provádí předpis 100/1988 Sb., 114/1988 Sb.
Novelizován předpisem 138/1994 Sb., 146/1995 Sb., 207/1995 Sb., 66/1996 Sb., 262/1996 Sb., 205/1997 Sb., 145/1998 Sb., 172/1999 Sb., 73/2001 Sb., 425/2001 Sb., 551/2002 Sb., 5/2004 Sb., 34/2005 Sb., 7/2006 Sb.
Zrušen předpisem 108/2006 Sb.