551/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 551/2002 Sb.
Částka 191
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 13. 12. 2002
Rozeslán dne 31. 12. 2002
Platnost od 31. 12. 2002
Účinnost od 1. 2. 2003
Platnost do 31. 12. 2006
Novelizuje předpis 82/1993 Sb.
Zrušen předpisem 108/2006 Sb.