425/2001 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 425/2001 Sb.
Částka 160
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 28. 11. 2001
Rozeslán dne 6. 12. 2001
Platnost od 6. 12. 2001
Účinnost od 1. 1. 2002
Platnost do 31. 12. 2006
Novelizuje předpis 82/1993 Sb.
Zrušen předpisem 108/2006 Sb.