56/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění zákona č. 77/2015 Sb., a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 56/2017 Sb.
Částka 20
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 1. 2017
Rozeslán dne 3. 3. 2017
Platnost od 3. 3. 2017
Účinnost od 1. 4. 2017
Novelizuje předpis 141/1961 Sb., 108/2006 Sb., 277/2009 Sb., 45/2013 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění zákona č. 77/2015 Sb., a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů).
  Změny v ustanoveních:
  • Poznámka pod čarou č. 1 - nové znění,
  • §2, §3, §8, §11 (změny),
  • §12 „Informování oběti, která neovládá český jazyk“ včetně nadpisu - nové znění,
  • §13 „Způsob, rozsah a forma poskytnutí informací“ včetně nadpisu - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 3 - nové znění,
  • §17, §20, §28, §30 (změny),
  • vkládá se nový §32a „Poskytování údajů ze základního registru obyvatel a z informačního systému evidence obyvatel“ včetně nadpisu,
  • §47, §48 (změny).

Čl. II - Přechodné ustanovení

 • Změna v §51a, §103a, §158, §164, §183a a §215 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změny v §128 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.