146/1995 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění vyhlášky č. 138/1994 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 146/1995 Sb.
Částka 38
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 3. 7. 1995
Rozeslán dne 31. 7. 1995
Platnost od 31. 7. 1995
Účinnost od 1. 8. 1995
Poznámka k účinnosti Ustanovení bodu 3 nabývá účinnosti dne 1.1.1996.
Platnost do 30. 12. 2006
Novelizuje předpis 82/1993 Sb.
Zrušen předpisem 108/2006 Sb.