189/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 189/2016 Sb.
Částka 72
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 26. 5. 2016
Rozeslán dne 17. 6. 2016
Platnost od 17. 6. 2016
Účinnost od 1. 8. 2016
Novelizuje předpis 108/2006 Sb., 372/2011 Sb., 292/2013 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
 2. č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, a
 3. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).

Změny:

 • Změna zákona č. 108/2006 Sb. , o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §11, §13, §21, §25, §26 (změny),
  • vkládá se nový §82b,
  • vkládají se nové §91a až §91c,
  • §97, §107, §108 (změny).

Čl. II - Přechodná ustanovení

 • Změna zákona č. 292/2013 Sb. , o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb.
  Změny v ustanoveních:
  • §8, §48 (změny),
  • v části druhé hlavě I dílu 4 oddíl 3 „Řízení o vyslovení nepřípustnosti držení v zařízení sociálních služeb“ (§84 až §84b) včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 7 a 8 - nové znění.

Čl. IV - Přechodné ustanovení

 • Změna v §45 zákona č. 372/2011 Sb. , o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.