256/1994 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 29/84 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 390/91 Sb., o předškolních zařízeních a školských zařízeních, a zákon č. 564/90 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/93 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 256/1994 Sb.
Částka 74
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 8. 12. 1994
Rozeslán dne 30. 12. 1994
Platnost od 30. 12. 1994
Účinnost od 30. 12. 1994
Platnost do 31. 12. 2004
Novelizuje předpis 29/1984 Sb., 564/1990 Sb., 390/1991 Sb.
Zrušen předpisem 561/2004 Sb.