19/2000 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 19/2000 Sb.
Částka 7
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 12. 1. 2000
Rozeslán dne 18. 2. 2000
Platnost od 18. 2. 2000
Účinnost od 18. 2. 2000
Platnost do 31. 12. 2004
Novelizuje předpis 76/1978 Sb., 29/1984 Sb.
Zrušen předpisem 561/2004 Sb.