182/2003 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 182/2003 Sb.
Částka 63
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 29. 5. 2003
Rozeslán dne 12. 6. 2003
Platnost od 12. 6. 2003
Účinnost od 12. 6. 2003
Platnost do 30. 12. 2004
Novelizuje předpis 29/1984 Sb.
Zrušen předpisem 561/2004 Sb.