230/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 230/2016 Sb.
Částka 90
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 28. 6. 2016
Rozeslán dne 22. 7. 2016
Platnost od 22. 7. 2016
Účinnost od 1. 1. 2017
Novelizuje předpis 216/1994 Sb., 111/1998 Sb., 115/2001 Sb., 561/2004 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Úvodní poznámka:
Tato novela obsahuje mj. 25 změnových bodů a 6 bodů přechodných ustanovení k zákonu č. 115/2001 Sb. , o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů a změny dalších zákonů č. 216/1994 Sb., 111/1998 Sb. a 561/2004 Sb., a to s účinností až k 1.1.2017.
S ohledem na odloženou účinnost odkazujeme v podrobnostech na úplný text novely.