31/1984 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o státní správě ve školství a zákon o školských zařízeních
ikona P
Číslo předpisu 31/1984 Sb.
Částka 6
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon ČNR
Přijat dne 2. 4. 1984
Rozeslán dne 4. 4. 1984
Platnost od 4. 4. 1984
Účinnost od 1. 9. 1984
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bod 17 nabývá účinnosti dne 4.4.1984.
Platnost do 30. 12. 2004
Novelizuje předpis 146/1971 Sb., 76/1978 Sb., 77/1978 Sb.
Zrušen předpisem 561/2004 Sb.