29/1984 Sb. - Zákon o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon)
ikona P
Číslo předpisu 29/1984 Sb.
Částka 5
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon FS
Přijat dne 22. 3. 1984
Rozeslán dne 4. 4. 1984
Platnost od 4. 4. 1984
Účinnost od 1. 9. 1984
Poznámka k účinnosti Ustanovení §18 až §20 nabývají účinnosti dne 4.4.1984.
Platnost do 30. 12. 2004
Pr. př. je v úplném znění 258/1996 Sb.
Opraven předpisem 81/1984 Sb.
Ruší předpis 89/1958 Sb., 186/1960 Sb., 58/1973 Sb., 63/1978 Sb., 91/1978 Sb.
Novelizován předpisem 188/1988 Sb., 171/1990 Sb., 522/1990 Sb., 134/1993 Sb., 190/1993 Sb., 331/1993 Sb., 49/1994 Sb., 256/1994 Sb., 138/1995 Sb., 306/1999 Sb., 19/2000 Sb., 132/2000 Sb., 284/2002 Sb., 182/2003 Sb., 362/2003 Sb., 18/2004 Sb., 436/2004 Sb., 626/2004 Sb.
Prováděn předpisem 84/1984 Sb., 95/1984 Sb., 123/1984 Sb., 124/1984 Sb., 59/1985 Sb., 61/1985 Sb., 62/1985 Sb., 49/1986 Sb., 3/1987 Sb., 31/1987 Sb., 47/1987 Sb., 119/1989 Sb., 186/1989 Sb., 379/1990 Sb., 30/1991 Sb., 188/1991 Sb., 189/1991 Sb., 230/1991 Sb., 291/1991 Sb., 292/1991 Sb., 315/1991 Sb., 353/1991 Sb., 354/1991 Sb., 362/1991 Sb., 399/1991 Sb., 400/1991 Sb., 442/1991 Sb., 452/1991 Sb., 64/1992 Sb., 85/1992 Sb., 616/1992 Sb., 15/1994 Sb., 153/1996 Sb., 265/1996 Sb., 324/1996 Sb., 10/1997 Sb., 127/1997 Sb., 139/1997 Sb., 173/1999 Sb.
Zrušen předpisem 561/2004 Sb.