190/1993 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/84 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/88 Sb., zákona č. 171/90 Sb., zákona č. 522/90 Sb. a zákona č. 134/93 Sb., zákon č. 564/90 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, a zákon č. 76/78 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona č. 31/84 Sb. a zákona č. 390/91 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 190/1993 Sb.
Částka 48
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 17. 6. 1993
Rozeslán dne 15. 7. 1993
Platnost od 15. 7. 1993
Účinnost od 15. 7. 1993
Platnost do 31. 12. 2004
Novelizuje předpis 76/1978 Sb., 29/1984 Sb., 564/1990 Sb.
Novelizován předpisem 49/1994 Sb.
Zrušen předpisem 561/2004 Sb.