258/1996 Sb. - O soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon) - úplné znění zákona č. 29/84 Sb.
Číslo předpisu 258/1996 Sb.
Částka 77
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon FS
Přijat dne 22. 3. 1984
Rozeslán dne 10. 10. 1996
Platnost od 10. 10. 1996
Účinnost od 27. 7. 1995
Platnost do 31. 12. 2004
Úplné znění pr. př. 29/1984 Sb.
Zrušen předpisem 561/2004 Sb.