284/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 284/2002 Sb.
Částka 102
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 31. 5. 2002
Rozeslán dne 28. 6. 2002
Platnost od 28. 6. 2002
Účinnost od 28. 6. 2002
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodů 1 až 9, 11 až 13, 15 až 22, 24 až 26, 28 až 30, 32 až 34, 36, 40, 41, 47 až 59, 61, 62 a čl. V nabývají účinnosti dnem 1.1.2003. Ustanovení čl. I bodů 23 a 60 nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
Platnost do 31. 12. 2004
Novelizuje předpis 76/1978 Sb., 29/1984 Sb., 564/1990 Sb., 390/1991 Sb., 306/1999 Sb.
Zrušen předpisem 561/2004 Sb.