138/1995 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/84 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/88 Sb., zákona č. 171/90 Sb., zákona č. 522/90 Sb., zákona č. 134/93 Sb., zákona č. 190/90 Sb., zákona č. 331/93 Sb., nálezu ÚS ČR č. 49/94 Sb. a zákona č. 256/94 Sb., a zákon č. 76/78 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona č. 31/84 Sb., zákona č. 390/91 Sb. a zákona č. 190/93 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 138/1995 Sb.
Částka 37
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 22. 6. 1995
Rozeslán dne 27. 7. 1995
Platnost od 27. 7. 1995
Účinnost od 27. 7. 1995
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodu 9, pokud se týká §6 odst. 3 a 5 nabývá účinnosti dne 1.9.1996.
Platnost do 30. 12. 2004
Novelizuje předpis 76/1978 Sb., 29/1984 Sb., 30/1991 Sb., 291/1991 Sb., 292/1991 Sb., 353/1991 Sb., 354/1991 Sb., 442/1991 Sb., 452/1991 Sb.
Ruší předpis 92/1978 Sb.
Novelizován předpisem 13/1996 Sb.
Zrušen předpisem 561/2004 Sb.