ikona Pikona R
190/2004 Sb. - Zákon o dluhopisech

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
190/2004 Sb. - Zákon o dluhopisech
ikona P
Číslo předpisu 190/2004 Sb.
Částka 63
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 1. 4. 2004
Rozeslán dne 23. 4. 2004
Platnost od 23. 4. 2004
Účinnost od 1. 5. 2004
Pr. př. je v úplném znění 288/2006 Sb.
Ruší předpis 530/1990 Sb., 47/2001 Sb.
Novelizován předpisem 378/2005 Sb., 56/2006 Sb., 57/2006 Sb., 296/2007 Sb., 230/2008 Sb., 227/2009 Sb., 230/2009 Sb., 281/2009 Sb., 160/2010 Sb., 199/2010 Sb., 355/2011 Sb., 172/2012 Sb., 227/2013 Sb., 303/2013 Sb., 137/2014 Sb., 183/2017 Sb., 307/2018 Sb., 277/2019 Sb., 119/2020 Sb., 237/2020 Sb., 261/2021 Sb., 96/2022 Sb., 177/2022 Sb., 346/2023 Sb., 462/2023 Sb.
Prováděn předpisem 408/2004 Sb., 451/2004 Sb., 136/2005 Sb., 284/2005 Sb., 333/2005 Sb., 372/2005 Sb., 511/2006 Sb., 525/2006 Sb., 77/2007 Sb., 97/2007 Sb., 136/2007 Sb., 291/2007 Sb., 12/2008 Sb., 375/2008 Sb., 70/2009 Sb., 100/2009 Sb., 144/2009 Sb., 23/2010 Sb., 55/2010 Sb., 321/2010 Sb., 35/2011 Sb., 100/2011 Sb., 279/2011 Sb., 280/2011 Sb., 281/2011 Sb., 23/2012 Sb., 149/2012 Sb., 150/2012 Sb., 151/2012 Sb., 152/2012 Sb., 323/2012 Sb., 373/2012 Sb., 374/2012 Sb., 375/2012 Sb., 376/2012 Sb., 6/2013 Sb., 15/2013 Sb., 35/2013 Sb., 126/2013 Sb., 127/2013 Sb., 128/2013 Sb., 129/2013 Sb., 130/2013 Sb., 384/2013 Sb., 385/2013 Sb., 386/2013 Sb., 387/2013 Sb., 38/2014 Sb., 39/2014 Sb., 84/2014 Sb., 98/2014 Sb., 99/2014 Sb., 100/2014 Sb., 164/2014 Sb., 114/2015 Sb., 152/2015 Sb., 218/2015 Sb., 241/2015 Sb., 6/2016 Sb., 17/2016 Sb., 31/2017 Sb., 32/2017 Sb., 45/2017 Sb., 333/2017 Sb., 32/2018 Sb., 33/2018 Sb., 278/2018 Sb., 2/2019 Sb., 17/2019 Sb., 52/2019 Sb., 77/2019 Sb., 78/2019 Sb., 167/2019 Sb., 168/2019 Sb., 169/2019 Sb., 240/2019 Sb., 241/2019 Sb., 242/2019 Sb., 372/2019 Sb., 373/2019 Sb., 374/2019 Sb., 38/2020 Sb., 65/2020 Sb., 100/2020 Sb., 101/2020 Sb., 102/2020 Sb., 175/2020 Sb., 184/2020 Sb., 275/2020 Sb., 276/2020 Sb., 320/2020 Sb., 351/2020 Sb., 389/2020 Sb., 390/2020 Sb., 4/2021 Sb., 5/2021 Sb., 42/2021 Sb., 148/2021 Sb., 149/2021 Sb., 168/2021 Sb., 169/2021 Sb., 258/2021 Sb., 259/2021 Sb., 307/2021 Sb., 369/2021 Sb., 370/2021 Sb., 29/2022 Sb., 85/2022 Sb., 86/2022 Sb., 87/2022 Sb., 233/2022 Sb., 234/2022 Sb., 453/2022 Sb., 454/2022 Sb., 100/2023 Sb., 163/2023 Sb., 233/2023 Sb., 248/2023 Sb., 249/2023 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o dluhopisech.
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje vydávání dluhopisů v České republice, bez ohledu na to, kdo je emitentem dluhopisů, pokud dále není stanoveno jinak (§3 odst. 3, §26 odst. 4).
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech.
Účinnost dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.