31/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017–2027, 0,25 %
ikona P
Číslo předpisu 31/2017 Sb.
Částka 10
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 1. 2. 2017
Rozeslán dne 9. 2. 2017
Platnost od 9. 2. 2017
Účinnost od 24. 2. 2017
Provádí předpis 190/2004 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.
Sdělením Ministerstva financí ze dne 1. února 2017 se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017–2027, 0,25 %.
Základní popis dluhopisů:

Emitent: Česká republika Ministerstvo financí
Název: Státní dluhopis České republiky, 2017-2027, 0,25 %
Zkrácený název: ČR, 0,25 %, 27
Pořadové číslo emise: 100.
Jmenovitá hodnota: 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých)
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír na doručitele
Kategorie dluhopisu: státní dluhopis
Měna, v níž jsou dluhopisy denominovány: koruna česká (CZK)
Datum počátku lhůty pro upisování emise: 8. 2. 2017
Datum ukončení lhůty pro upisování emise: 11. 1. 2027
Datum emise: 10. 2. 2017
Datum splatnosti: 10. 2. 2027
Výnos dluhopisu: určen pevnou úrokovou sazbou 0,25 % p. a.