279/2011 Sb. - Sdělení, jímž se určují emisní podmínky pro Diskontovaný spořicí státní dluhopis ČR, 2011 – 2012
ikona P
Číslo předpisu 279/2011 Sb.
Částka 100
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 15. 9. 2011
Rozeslán dne 26. 9. 2011
Platnost od 26. 9. 2011
Účinnost od 11. 10. 2011
Provádí předpis 190/2004 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.
Sdělením Ministerstva financí, se určují emisní podmínky pro Diskontovaný spořicí státní dluhopis České republiky, 2011-2012.
Základní charakteristika dluhopisů:

Emitent: Česká republika Ministerstvo financí
Název: Diskontovaný spořicí státní dluhopis České republiky, 2011-2012
Zkrácený název: SSD-D ČR, 12
Pořadové číslo emise: 64.
Jmenovitá hodnota: 1,Kč (jedna koruna česká)
Emisní kurz: 98,00 % jmenovité hodnoty
Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele
Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
Datum počátku emisní lhůty: 3.10.2011
Datum ukončení emisní lhůty: 1.11.2011
Datum emise: 11.11.2011
Datum splatnosti: 12.11.2012.

Účinnost 11.10.2011.