275/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020 - 2026 IV, FIX %
ikona P
Číslo předpisu 275/2020 Sb.
Částka 104
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 11. 6. 2020
Rozeslán dne 19. 6. 2020
Platnost od 19. 6. 2020
Účinnost od 1. 7. 2020
Provádí předpis 190/2004 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.

Sdělením Ministerstva financí se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020 - 2026 IV, FIX %.