333/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017 - 2033, 2,00 %
ikona P
Číslo předpisu 333/2017 Sb.
Částka 114
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 20. 9. 2017
Rozeslán dne 12. 10. 2017
Platnost od 12. 10. 2017
Účinnost od 27. 10. 2017
Provádí předpis 190/2004 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.
Sdělením Ministerstva financí se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017-2033, 2,00 %.
Základní popis dluhopisů:

Emitent:

Česká republika Ministerstvo financí

Název:

Státní dluhopis České republiky, 2017-2033, 2,00 %

Zkrácený název:

ČR, 2,00 %, 33

Pořadové číslo emise:

103.

Jmenovitá hodnota:

10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých)

Forma dluhopisu:

zaknihovaný cenný papír na doručitele

Kategorie dluhopisu:

státní dluhopis

Měna, v níž jsou dluhopisy denominovány:

koruna česká (CZK)

Datum počátku lhůty pro upisování emise:

11.10.2017

Datum ukončení lhůty pro upisování emise:

13.9.2033

Datum emise:

13.10.2017

Datum splatnosti:

13.10.2033

Výnos dluhopisu:

určen pevnou úrokovou sazbou 2,00 % p. a.