136/2005 Sb. - Sdělení, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu ČR, 2005 - 2015, 3,80 %
ikona P
Číslo předpisu 136/2005 Sb.
Částka 48
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 16. 3. 2005
Rozeslán dne 8. 4. 2005
Platnost od 8. 4. 2005
Účinnost od 23. 4. 2005
Provádí předpis 122/2003 Sb., 190/2004 Sb., 313/2004 Sb., 5/2005 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

  1. č. 190/2004 Sb., o dluhopisech,
  2. č. 122/2003 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2003 a 2004,
  3. č. 5/2005 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu části ztráty České konsolidační agentury, vzniklé přebíráním nebonitních aktiv v letech 1991 až 2003, a
  4. č. 313/2004 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2004 a o změně zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.

Ministerstvo financí ve svém sdělení určuje emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2005 - 2015, 3,80 %.
Jmenovitá hodnota dluhopisu činí Kč 10 000.
Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele.
Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír.
Datum emise: 11. dubna 2005.
Datum splatnosti: 11. dubna 2015.
Úrokový výnos: kupon s pevnou úrokovou sazbou 3,80 % p. a.
Zdanění úrokových výnosů: podle právních předpisů České republiky.

Účinnost 23.4.2005.