77/2007 Sb. - Sdělení, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu ČR, 2007 - 2012, 3,55 %
ikona P
Číslo předpisu 77/2007 Sb.
Částka 33
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 11. 4. 2007
Rozeslán dne 13. 4. 2007
Platnost od 13. 4. 2007
Účinnost od 28. 4. 2007
Provádí předpis 190/2004 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.
Sdělením Ministerstva financí se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2007 - 2012, 3,55 %.
Základní charakteristika dluhopisů:
Emitent: Česká republika zastoupená Ministerstvem financí
Název: Dluhopis České republiky, 2007 - 2012, 3,55 %
Zkrácený název: ČR, 3,55 %, 12
Pořadové číslo emise: 50.
Jmenovitá hodnota: Kč 10 000
Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele
Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
Datum emise: 16.4.2007
Datum splatnosti: 18.10.2012
Úrokový výnos: kupon s pevnou úrokovou sazbou 3,55 % p. a.
Zdanění úrokových výnosů: podle právních předpisů České republiky
ISIN: CZ0001001887
Kupon č. 1 odtržený, ISIN: CZ0000701149
Kupon č. 2 odtržený, ISIN: CZ0000701156
Kupon č. 3 odtržený, ISIN: CZ0000701164
Kupon č. 4 odtržený, ISIN: CZ0000701172
Kupon č. 5 odtržený, ISIN: CZ0000701180
Jistina odtržená, ISIN: CZ0000701131

Účinnost 28.4.2007.