372/2005 Sb. - Sdělení, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu ČR, 2005 - 2008, 2,30 %
ikona P
Číslo předpisu 372/2005 Sb.
Částka 129
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 15. 9. 2005
Rozeslán dne 26. 9. 2005
Platnost od 26. 9. 2005
Účinnost od 11. 10. 2005
Provádí předpis 220/2003 Sb., 190/2004 Sb., 313/2004 Sb., 5/2005 Sb., 172/2005 Sb., 287/2005 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

  1. č. 220/2003 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu výdajů spojených s výstavbou dálnice D 47,
  2. č. 190/2004 Sb., o dluhopisech,
  3. č. 313/2004 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2004 a o změně zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,
  4. č. 5/2005 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu části ztráty České konsolidační agentury, vzniklé přebíráním nebonitních aktiv v letech 1991 až 2003,
  5. č. 172/2005 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2005 a 2006, a
  6. č. 287/2005 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2005.

Ministerstvo financí určuje emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2005 - 2008, 2,30 %:
Základní charakteristika dluhopisů:
Emitent: Česká republika zastoupená Ministerstvem financí
Název: Dluhopis České republiky, 2005 - 2008, 2,30 %
Zkrácený název: ČR, 2,30 %, 08
Pořadové číslo emise: 47
Jmenovitá hodnota: Kč 10 000
Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele
Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
Datum emise: 26. září 2005
Datum splatnosti: 26. září 2008
Úrokový výnos: kupon s pevnou úrokovou sazbou 2,30 % p. a.
Zdanění úrokových výnosů: podle právních předpisů České republiky
ISIN: CZ 0001001309.

Účinnost 11.10.2005.