2/2019 Sb. - Vyhláška o evidenci krytých bloků
ikona P
Číslo předpisu 2/2019 Sb.
Částka 1
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška České národní banky
Přijat dne 21. 12. 2018
Rozeslán dne 7. 1. 2019
Platnost od 7. 1. 2019
Účinnost od 1. 2. 2019
Ruší předpis 164/2014 Sb.
Provádí předpis 190/2004 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.

Předmět úpravy

Vyhláška České národní banky upravuje náležitosti a způsob vedení evidence krytých bloků.

§8 - Přechodné ustanovení

§9 - Zrušovací ustanovení